Does Apologizing Show Weakness?

I just stumbled upon an article that made me shake my head: “Barack Obamas Top 10 Apologies: How the President Has Humiliated a Superpower

Obama Picture Citation
This article made the drastic mistake of thinking that apologizing shows weakness. On the contrary, I see sincere apologizing as a sign of strength and one of the most important tools of influence for any diplomat.

Apologizing shows awareness of ones mistakes. Awareness is the necessary step to understanding, thus right action, thus strength. If one does know what’s actually going on, their understanding of their own power is flawed. Since everybody makes mistakes constantly, not admitting to any mistakes shows supreme ignorance. In this article’s example, Obama apologizes for some mistakes carried out by the American government. Since this body has done more stuff than an entity in human history, that will inevitably include a lot of errors. Admitting to some of his government past efforts in fact showed confidence.

Apologizing for mistakes can be a completely separate discussion from talking about successes. Talking about what a shame it is that the United States has an unfortunately strained relationship with the Middle East, for example, has nothing to do with the fact that this country has been a beacon for many peoples’ individual freedom, or that we have lead technological progress in the last century, or that hip hop was born here. It is a standalone statement. A person who has great confidence in their successes is the most likely admit their mistakes.

Not only is apologizing a demonstration of personal virtue, it is a powerful and essential communication tool. The best way a leader can get somebody to admit a mistake is by admitting one his/herself first. How foolish would Obama be to go to some country with a history of difficult interactions and say, “I want you do to some things differently, because you have made mistakes. America, however, has no mistakes to admit”?

A personal example of this: I went streaking in high school. The game me and some friend anonymously interrupted was a girls basketball playoff game- the furthest our school had gone in the tournament in 25 years. The next day at school and beyond, everybody was talking about it. Unfortunately, few people talked about the girls’ smashing victory. After us streakers had been discovered and punished, I was brought into a meeting with the varcity coach. After hearing how frustrated she was with the attention being stolen from her hard working team, I gave a sincere apology. She was pleased. As a couple weeks passed and I was completely honest about my opinion of the ordeal as basically awesome and beneficial to humankind as a whole, it must have become clear to her that I was never apologizing for streaking as a whole. I was apologizing for its negative consequences with complete sincerity and compassion, and I was simultaneously proud of how many people peed their pants with laughter. I never spoke to the coach again, but the way that an ensuing smile in the hallway was followed by a stone face and never making eye contact again made me think that she changed her mind about what my apology meant. That’s all speculation, but the point remains: one can be sorry for their mistakes, without deeming themselves as a whole wrong.

Back on a more serious note: It is so important to admit mistakes, one is shocked that it is not employed by such seemingly educated people as the one who wrote this article or leading American politicians saying the same. In regards to America, or any other entity, it is the people who will not admit its mistakes that lead it toward destruction.

Quote Citation

PS- I apologize if my brief statement neglected to mention any of the virtues of the article above mentioned. I imagine there’s a lot we agree upon, like the fact that America has made some incredible contributions to humankind.

Advertisements

Response to Islamaphobic Email

A loved one of mine just included me on an email chain that because of a tradition of inbreeding, people in the Muslim world are overal inferior to those of the Western world.

Since I took so much time off of my scheduled work flow to respond, I may as well share it with you.

PS- I hope you speak Czech

Initial Email:

Dr.Nicolai Sennels je dánský psycholog, který dělal rozsáhlý výzkum
namálo známý  problém v muslimském světě.Katastrofální výsledky
muslimské příbuzenské plemenitby přinesla manželství mezi blízkými
sestřenicemi a bratranci. Tato praxe, která byla zakázána v
židovsko-křesťanské tradici už od dob Mojžíše,  avšak schválena
Muhammadem, pr obíhá v Muslimském světě již po 50 generací (1400 let).

Praxe příbuzenské plemenitby nikdy nezmizí v muslimském světě, protože
Mohamed je konečný příklad a jediná autorita ve všech záležitostech
života, včetně manželství.

Masivní inbreeding (pokolení zrozené  z rodičů blízce příbuzných) v
muslimské kultuře mohl snadno způsobit prakticky nevratné poškození
muslimského genofondu, včetně rozsáhlé škody na jejich inteligenci,
duševním a tělesném zdraví. Podle Sennelse, téměř polovina všech
muslimů na světě jsou inbrední.

V Pákistánu se blíží 70%.
I v Anglii, více než polovina pákistánských přistěhovalců nese tento problém.
V Dánsku je počet inbredních pákistánských imigrantů kolem 40%.
Čísla jsou stejně zničující v jiných důležitých muslimských zemích:
67% v Saúdské Arábii
64% v Jordánsku a Kuvajtu
63% v Súdánu
60% v Iráku
A 54% ve Spojených arabských emirátů a Kataru

Podle BBC je odůvodněno, že u britské pákistánské rodiny je více než
13 X vyšší pravděpodobnost, že děti mají recesivní genetické poruchy.
I když Pákistánci mají 3% podíl dětí narozených ve Velké Británii, 33%
z nich má genetické vrozené vady.

Riziko toho, co se nazývá autosomatické recesivní poruchy, jako je
cystická fibróza a spinální muskulární atrofie je u Pakistánců 18 krát
vyšší a rizik oúmrtí způsobených vrozenými vadami je 10 krát vyšší.

K dalším negativním důsledkům příbuzenské plemenitby patří dvojnásobné
riziko mrtvě narozených dětí a o 50% větši možnost, že dítě zemře při
porodu.

Snížená intelektuální kapacita je další zničující důsledek muslimských
příbuzenských manželství. Podle Dr. Sennelse výzkum ukazuje, že děti z
příbuzenských manželství ztrácejí 10-16 bodů z jejich IQ a že se
sociální schopnosti u nich vyvíjejí mnohem pomaleji.

Riziko vzniku IQ nižší než 70 (hranice normality/debility) , oficiální
vymezení, aby bylo děcko hodnoceno jako “retardovaný – opožděný”, se
zvýší o udivujících 400% u dětí z těchto manželství. (Podobné účinky
byly pozorovány u Faraonských  dynastií ve starověkém Egyptě a u
britské královské rodiny, kde inbreeding byla normou pro delší časové
období .) (pozn BMK a co Habsburkové a jejich rodové melancholie a
šílenství?) V Dánsku, nezápadní (BMK:velmi korektní termín!)
přistěhovalci mají více než 300% vyšší pravděpodobnost selhání v
testu inteligence požadované pro vstup do dánské armády.

Dr. Sennels říká, že “schopnost používat a produkovat znalosti a
abstraktní myšlení je prostě nižší v islámském světě.” Poukazuje na
to, že arabský svět překládá jen 330 knih každý rok, asi 20% toho, co
překládá jen samotné Řecko…. V posledních 1200 letech islámu pouhých
100..000 knih bylo přeloženo do arabštiny, přibližně totéž, co
Španělsko produkuje v jednom roce.

Sedm z 10 Turků údajně nikdy nečetlo nějakou knihu.

Dr. Sennels upozorňuje na úskalí pro muslimy, kteří se snaží uspět na
Západě. “Nižší IQ, spolu s náboženstvím, které nepřipouští kritické
myšlení určitě vytváří téměř nepřekonatelné překážky pro mnoho
muslimů, pro úspěch v naší pokročilé společnosti.”

Pouze devět muslimů získalo Nobelovu cenu, pět z toho “cenu míru.”
Podle časopisu Nature, všechny muslimské země produkují pouze 10%
světového průměru, pokud jde o vědecký výzkum (měřeno články na milion
obyvatel). V Dánsku, (Dr. Sennelsově rodné zemi), jsou muslimské děti
nadměrně zastoupeny v požadavcích na speciální potřeby. Jedna třetina
(33%) rozpočtu na dánské školy je spotřebována požadavky na speciální
vzdělávání a 51% až 70% retardovaných dětí s tělesným postižením v
Kodani jsou děti imigrantů.

Jejich schopnost učit se je stejně výrazně ovlivněna. Studie ukázala,
že 64% dětí školního věku s arabskými rodiči je stále negramotných po
10 letech v dánském vzdělávacím systému. Přistěhovaleckých dětí, které
nedokončí střední školu v Dánsku je dvakrát větší počet, než dětí zde
narozených. Podobně je to s duševním onemocněním.  Čím blíže je krev
rodičů příbuzná, tím vyšší je riziko schizofrenní nemoci, rovněž tak
klinické šílenství. Více než 40% pacientů na oddělení pro klinicky
šílené zločince v Dánsku jsou imigranti.

Dr. Sennels uzavírá:
“Není pochyb o tom, že mezi muslimy široce rozšířena tradice úzce
příbuzenských sňatků poškodila jejich genofond . Vzhledem k tomu, že
muslimská náboženská víra zakazuje sňatky s nemuslimy a tím brání
přidávání čerstvého genetického materiálu do jejich populace,
genetické škody na jejich genofondu jsou obrovské. Jejich Prorok před
1400 lety zavedl tuto škodlivou tradici, s přímými i nepřímými
společenskými a lidskými důsledky

Sečteno a podtrženo: Islám není pouhou neškodnou a morálně
ekvivalentní alternativou k židovsko-křesťanským tradicím.

Dr. Sennels poukazuje, že první a největší obětí islámu jsou
muslimové.Jednoduše,  křesťanský  soucit s muslimy, zdravý selský
rozum a touha chránit západní civilizaci před drancováním islámem
diktuje rozhodný odpor proti šíření této temné a nebezpečné ideologie,
která není jen náboženstvím.

Tuto tvrdou realitu je třeba brát v úvahu při vytváření veřejné
politiky zabývající se imigraci z muslimských zemí.

Response:

Jak výhodné by bylo, kdybychom mohli vinit problémy lidstva na nějaké jiné kultury.

Par problemu:

1. Islám výslovně zakazuje incest, snad jasněji než křesťanství

Křesťan

Katolická církev nemá v zásadě povolit manželství, pokud existuje pochybnost o tom, zda jsou potenciální manželé související s krevními vztahy v jakémkoli stupni přímé linie nebo ve druhém stupni boční linie. Definice incestu měnil v průběhu dějin. Lateránský koncil čtvrté se konala v roce 1215 se pokusil kodifikovat, že manželství bylo zakázáno až do třetí bratranci, ačkoli přípustné nad tento rámec pro čtvrtý bratranců, třetí bratranci jednou odstranili, atd. Ve východní pravoslavné církvi, sňatky jsou zakázány mezi druzí bratranci nebo užší a mezi druhým strýců / tetami a druhých neteře / synovce (mezi bratranci jednou odstranili), nebo blíž. Ženili něčí kmotrovi nebo zemřelého manžela je sourozenec je také zakázáno, i když si vezme něčí nevlastní není – např. Vjačeslav Ivanov uplatnil své právo vzít si jeho nevlastní dceru po matčině (jeho první manželky) smrti. Svazek obyčejné modlitby Anglikánské komunity umožňuje manželství až do první bratranci.

Islámský

Hlavní článek: Mahram Korán dává specifická pravidla týkající se incestu, které zakazují muže od brát nebo mít sexuální vztahy s: manželka jeho otce (matka nebo nevlastní matka), jeho matka-in-law, žena, od níž byly ošetřován, dokonce i děti z této ženě buď sestra rodiče (teta), jeho sestra, jeho nevlastní sestra, žena, která ošetřovala ze stejné ženy jako on, jeho sestra-in-law (sestra manželky), zatímco stále ženatý. Polovina vztahy jsou stejně posvátné jako jsou plné vztahy. jeho neteř (dítě sourozence), jeho dcera, jeho nevlastní dcera (v případě, že manželství s matkou bylo naplněno), jeho dcera-in-law.

https://en.wikipedia.org/wiki/Incest

2. Autor nikdy porovnávali výskyt incestu mezi muslimy proti druhých

Jestliže jeden může vzít pouze muslimy, bude mit mnoho možností, protože na zvete jsou1,6 miliardy muslimů, 23% procent sveta

Zde je mapa, která ukazuje, které země mají zakázané incest (orangove) proti těm, které nemají (zelene)

Inline image 1

http://www.dw.com/en/lifelinks-incest/a-18634663

Nevidím correlatino k islámu.

Zde jsou země s největší muslimskou populací, které zakazují incest: Indonésie (1), Írán (7), Turecko (8), Alžírsko (9)

http://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-largest-muslim-populations.html

3. Tento výzkumník nebyl nikdy citován v odborných časopisech, pouze v publikaci islamaphobic

s láskou,
Dominic