Response to Islamaphobic Email

A loved one of mine just included me on an email chain that because of a tradition of inbreeding, people in the Muslim world are overal inferior to those of the Western world.

Since I took so much time off of my scheduled work flow to respond, I may as well share it with you.

PS- I hope you speak Czech

Initial Email:

Dr.Nicolai Sennels je dánský psycholog, který dělal rozsáhlý výzkum
namálo známý  problém v muslimském světě.Katastrofální výsledky
muslimské příbuzenské plemenitby přinesla manželství mezi blízkými
sestřenicemi a bratranci. Tato praxe, která byla zakázána v
židovsko-křesťanské tradici už od dob Mojžíše,  avšak schválena
Muhammadem, pr obíhá v Muslimském světě již po 50 generací (1400 let).

Praxe příbuzenské plemenitby nikdy nezmizí v muslimském světě, protože
Mohamed je konečný příklad a jediná autorita ve všech záležitostech
života, včetně manželství.

Masivní inbreeding (pokolení zrozené  z rodičů blízce příbuzných) v
muslimské kultuře mohl snadno způsobit prakticky nevratné poškození
muslimského genofondu, včetně rozsáhlé škody na jejich inteligenci,
duševním a tělesném zdraví. Podle Sennelse, téměř polovina všech
muslimů na světě jsou inbrední.

V Pákistánu se blíží 70%.
I v Anglii, více než polovina pákistánských přistěhovalců nese tento problém.
V Dánsku je počet inbredních pákistánských imigrantů kolem 40%.
Čísla jsou stejně zničující v jiných důležitých muslimských zemích:
67% v Saúdské Arábii
64% v Jordánsku a Kuvajtu
63% v Súdánu
60% v Iráku
A 54% ve Spojených arabských emirátů a Kataru

Podle BBC je odůvodněno, že u britské pákistánské rodiny je více než
13 X vyšší pravděpodobnost, že děti mají recesivní genetické poruchy.
I když Pákistánci mají 3% podíl dětí narozených ve Velké Británii, 33%
z nich má genetické vrozené vady.

Riziko toho, co se nazývá autosomatické recesivní poruchy, jako je
cystická fibróza a spinální muskulární atrofie je u Pakistánců 18 krát
vyšší a rizik oúmrtí způsobených vrozenými vadami je 10 krát vyšší.

K dalším negativním důsledkům příbuzenské plemenitby patří dvojnásobné
riziko mrtvě narozených dětí a o 50% větši možnost, že dítě zemře při
porodu.

Snížená intelektuální kapacita je další zničující důsledek muslimských
příbuzenských manželství. Podle Dr. Sennelse výzkum ukazuje, že děti z
příbuzenských manželství ztrácejí 10-16 bodů z jejich IQ a že se
sociální schopnosti u nich vyvíjejí mnohem pomaleji.

Riziko vzniku IQ nižší než 70 (hranice normality/debility) , oficiální
vymezení, aby bylo děcko hodnoceno jako “retardovaný – opožděný”, se
zvýší o udivujících 400% u dětí z těchto manželství. (Podobné účinky
byly pozorovány u Faraonských  dynastií ve starověkém Egyptě a u
britské královské rodiny, kde inbreeding byla normou pro delší časové
období .) (pozn BMK a co Habsburkové a jejich rodové melancholie a
šílenství?) V Dánsku, nezápadní (BMK:velmi korektní termín!)
přistěhovalci mají více než 300% vyšší pravděpodobnost selhání v
testu inteligence požadované pro vstup do dánské armády.

Dr. Sennels říká, že “schopnost používat a produkovat znalosti a
abstraktní myšlení je prostě nižší v islámském světě.” Poukazuje na
to, že arabský svět překládá jen 330 knih každý rok, asi 20% toho, co
překládá jen samotné Řecko…. V posledních 1200 letech islámu pouhých
100..000 knih bylo přeloženo do arabštiny, přibližně totéž, co
Španělsko produkuje v jednom roce.

Sedm z 10 Turků údajně nikdy nečetlo nějakou knihu.

Dr. Sennels upozorňuje na úskalí pro muslimy, kteří se snaží uspět na
Západě. “Nižší IQ, spolu s náboženstvím, které nepřipouští kritické
myšlení určitě vytváří téměř nepřekonatelné překážky pro mnoho
muslimů, pro úspěch v naší pokročilé společnosti.”

Pouze devět muslimů získalo Nobelovu cenu, pět z toho “cenu míru.”
Podle časopisu Nature, všechny muslimské země produkují pouze 10%
světového průměru, pokud jde o vědecký výzkum (měřeno články na milion
obyvatel). V Dánsku, (Dr. Sennelsově rodné zemi), jsou muslimské děti
nadměrně zastoupeny v požadavcích na speciální potřeby. Jedna třetina
(33%) rozpočtu na dánské školy je spotřebována požadavky na speciální
vzdělávání a 51% až 70% retardovaných dětí s tělesným postižením v
Kodani jsou děti imigrantů.

Jejich schopnost učit se je stejně výrazně ovlivněna. Studie ukázala,
že 64% dětí školního věku s arabskými rodiči je stále negramotných po
10 letech v dánském vzdělávacím systému. Přistěhovaleckých dětí, které
nedokončí střední školu v Dánsku je dvakrát větší počet, než dětí zde
narozených. Podobně je to s duševním onemocněním.  Čím blíže je krev
rodičů příbuzná, tím vyšší je riziko schizofrenní nemoci, rovněž tak
klinické šílenství. Více než 40% pacientů na oddělení pro klinicky
šílené zločince v Dánsku jsou imigranti.

Dr. Sennels uzavírá:
“Není pochyb o tom, že mezi muslimy široce rozšířena tradice úzce
příbuzenských sňatků poškodila jejich genofond . Vzhledem k tomu, že
muslimská náboženská víra zakazuje sňatky s nemuslimy a tím brání
přidávání čerstvého genetického materiálu do jejich populace,
genetické škody na jejich genofondu jsou obrovské. Jejich Prorok před
1400 lety zavedl tuto škodlivou tradici, s přímými i nepřímými
společenskými a lidskými důsledky

Sečteno a podtrženo: Islám není pouhou neškodnou a morálně
ekvivalentní alternativou k židovsko-křesťanským tradicím.

Dr. Sennels poukazuje, že první a největší obětí islámu jsou
muslimové.Jednoduše,  křesťanský  soucit s muslimy, zdravý selský
rozum a touha chránit západní civilizaci před drancováním islámem
diktuje rozhodný odpor proti šíření této temné a nebezpečné ideologie,
která není jen náboženstvím.

Tuto tvrdou realitu je třeba brát v úvahu při vytváření veřejné
politiky zabývající se imigraci z muslimských zemí.

Response:

Jak výhodné by bylo, kdybychom mohli vinit problémy lidstva na nějaké jiné kultury.

Par problemu:

1. Islám výslovně zakazuje incest, snad jasněji než křesťanství

Křesťan

Katolická církev nemá v zásadě povolit manželství, pokud existuje pochybnost o tom, zda jsou potenciální manželé související s krevními vztahy v jakémkoli stupni přímé linie nebo ve druhém stupni boční linie. Definice incestu měnil v průběhu dějin. Lateránský koncil čtvrté se konala v roce 1215 se pokusil kodifikovat, že manželství bylo zakázáno až do třetí bratranci, ačkoli přípustné nad tento rámec pro čtvrtý bratranců, třetí bratranci jednou odstranili, atd. Ve východní pravoslavné církvi, sňatky jsou zakázány mezi druzí bratranci nebo užší a mezi druhým strýců / tetami a druhých neteře / synovce (mezi bratranci jednou odstranili), nebo blíž. Ženili něčí kmotrovi nebo zemřelého manžela je sourozenec je také zakázáno, i když si vezme něčí nevlastní není – např. Vjačeslav Ivanov uplatnil své právo vzít si jeho nevlastní dceru po matčině (jeho první manželky) smrti. Svazek obyčejné modlitby Anglikánské komunity umožňuje manželství až do první bratranci.

Islámský

Hlavní článek: Mahram Korán dává specifická pravidla týkající se incestu, které zakazují muže od brát nebo mít sexuální vztahy s: manželka jeho otce (matka nebo nevlastní matka), jeho matka-in-law, žena, od níž byly ošetřován, dokonce i děti z této ženě buď sestra rodiče (teta), jeho sestra, jeho nevlastní sestra, žena, která ošetřovala ze stejné ženy jako on, jeho sestra-in-law (sestra manželky), zatímco stále ženatý. Polovina vztahy jsou stejně posvátné jako jsou plné vztahy. jeho neteř (dítě sourozence), jeho dcera, jeho nevlastní dcera (v případě, že manželství s matkou bylo naplněno), jeho dcera-in-law.

https://en.wikipedia.org/wiki/Incest

2. Autor nikdy porovnávali výskyt incestu mezi muslimy proti druhých

Jestliže jeden může vzít pouze muslimy, bude mit mnoho možností, protože na zvete jsou1,6 miliardy muslimů, 23% procent sveta

Zde je mapa, která ukazuje, které země mají zakázané incest (orangove) proti těm, které nemají (zelene)

Inline image 1

http://www.dw.com/en/lifelinks-incest/a-18634663

Nevidím correlatino k islámu.

Zde jsou země s největší muslimskou populací, které zakazují incest: Indonésie (1), Írán (7), Turecko (8), Alžírsko (9)

http://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-largest-muslim-populations.html

3. Tento výzkumník nebyl nikdy citován v odborných časopisech, pouze v publikaci islamaphobic

s láskou,
Dominic

 

Advertisements

Author: Dominic K

Lovin the dream

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s