Does Apologizing Show Weakness?

I just stumbled upon an article that made me shake my head: “Barack Obamas Top 10 Apologies: How the President Has Humiliated a Superpower

Obama Picture Citation
This article made the drastic mistake of thinking that apologizing shows weakness. On the contrary, I see sincere apologizing as a sign of strength and one of the most important tools of influence for any diplomat.

Apologizing shows awareness of ones mistakes. Awareness is the necessary step to understanding, thus right action, thus strength. If one does know what’s actually going on, their understanding of their own power is flawed. Since everybody makes mistakes constantly, not admitting to any mistakes shows supreme ignorance. In this article’s example, Obama apologizes for some mistakes carried out by the American government. Since this body has done more stuff than an entity in human history, that will inevitably include a lot of errors. Admitting to some of his government past efforts in fact showed confidence.

Apologizing for mistakes can be a completely separate discussion from talking about successes. Talking about what a shame it is that the United States has an unfortunately strained relationship with the Middle East, for example, has nothing to do with the fact that this country has been a beacon for many peoples’ individual freedom, or that we have lead technological progress in the last century, or that hip hop was born here. It is a standalone statement. A person who has great confidence in their successes is the most likely admit their mistakes.

Not only is apologizing a demonstration of personal virtue, it is a powerful and essential communication tool. The best way a leader can get somebody to admit a mistake is by admitting one his/herself first. How foolish would Obama be to go to some country with a history of difficult interactions and say, “I want you do to some things differently, because you have made mistakes. America, however, has no mistakes to admit”?

A personal example of this: I went streaking in high school. The game me and some friend anonymously interrupted was a girls basketball playoff game- the furthest our school had gone in the tournament in 25 years. The next day at school and beyond, everybody was talking about it. Unfortunately, few people talked about the girls’ smashing victory. After us streakers had been discovered and punished, I was brought into a meeting with the varcity coach. After hearing how frustrated she was with the attention being stolen from her hard working team, I gave a sincere apology. She was pleased. As a couple weeks passed and I was completely honest about my opinion of the ordeal as basically awesome and beneficial to humankind as a whole, it must have become clear to her that I was never apologizing for streaking as a whole. I was apologizing for its negative consequences with complete sincerity and compassion, and I was simultaneously proud of how many people peed their pants with laughter. I never spoke to the coach again, but the way that an ensuing smile in the hallway was followed by a stone face and never making eye contact again made me think that she changed her mind about what my apology meant. That’s all speculation, but the point remains: one can be sorry for their mistakes, without deeming themselves as a whole wrong.

Back on a more serious note: It is so important to admit mistakes, one is shocked that it is not employed by such seemingly educated people as the one who wrote this article or leading American politicians saying the same. In regards to America, or any other entity, it is the people who will not admit its mistakes that lead it toward destruction.

Quote Citation

PS- I apologize if my brief statement neglected to mention any of the virtues of the article above mentioned. I imagine there’s a lot we agree upon, like the fact that America has made some incredible contributions to humankind.

Advertisements

Response to Islamaphobic Email

A loved one of mine just included me on an email chain that because of a tradition of inbreeding, people in the Muslim world are overal inferior to those of the Western world.

Since I took so much time off of my scheduled work flow to respond, I may as well share it with you.

PS- I hope you speak Czech

Initial Email:

Dr.Nicolai Sennels je dánský psycholog, který dělal rozsáhlý výzkum
namálo známý  problém v muslimském světě.Katastrofální výsledky
muslimské příbuzenské plemenitby přinesla manželství mezi blízkými
sestřenicemi a bratranci. Tato praxe, která byla zakázána v
židovsko-křesťanské tradici už od dob Mojžíše,  avšak schválena
Muhammadem, pr obíhá v Muslimském světě již po 50 generací (1400 let).

Praxe příbuzenské plemenitby nikdy nezmizí v muslimském světě, protože
Mohamed je konečný příklad a jediná autorita ve všech záležitostech
života, včetně manželství.

Masivní inbreeding (pokolení zrozené  z rodičů blízce příbuzných) v
muslimské kultuře mohl snadno způsobit prakticky nevratné poškození
muslimského genofondu, včetně rozsáhlé škody na jejich inteligenci,
duševním a tělesném zdraví. Podle Sennelse, téměř polovina všech
muslimů na světě jsou inbrední.

V Pákistánu se blíží 70%.
I v Anglii, více než polovina pákistánských přistěhovalců nese tento problém.
V Dánsku je počet inbredních pákistánských imigrantů kolem 40%.
Čísla jsou stejně zničující v jiných důležitých muslimských zemích:
67% v Saúdské Arábii
64% v Jordánsku a Kuvajtu
63% v Súdánu
60% v Iráku
A 54% ve Spojených arabských emirátů a Kataru

Podle BBC je odůvodněno, že u britské pákistánské rodiny je více než
13 X vyšší pravděpodobnost, že děti mají recesivní genetické poruchy.
I když Pákistánci mají 3% podíl dětí narozených ve Velké Británii, 33%
z nich má genetické vrozené vady.

Riziko toho, co se nazývá autosomatické recesivní poruchy, jako je
cystická fibróza a spinální muskulární atrofie je u Pakistánců 18 krát
vyšší a rizik oúmrtí způsobených vrozenými vadami je 10 krát vyšší.

K dalším negativním důsledkům příbuzenské plemenitby patří dvojnásobné
riziko mrtvě narozených dětí a o 50% větši možnost, že dítě zemře při
porodu.

Snížená intelektuální kapacita je další zničující důsledek muslimských
příbuzenských manželství. Podle Dr. Sennelse výzkum ukazuje, že děti z
příbuzenských manželství ztrácejí 10-16 bodů z jejich IQ a že se
sociální schopnosti u nich vyvíjejí mnohem pomaleji.

Riziko vzniku IQ nižší než 70 (hranice normality/debility) , oficiální
vymezení, aby bylo děcko hodnoceno jako “retardovaný – opožděný”, se
zvýší o udivujících 400% u dětí z těchto manželství. (Podobné účinky
byly pozorovány u Faraonských  dynastií ve starověkém Egyptě a u
britské královské rodiny, kde inbreeding byla normou pro delší časové
období .) (pozn BMK a co Habsburkové a jejich rodové melancholie a
šílenství?) V Dánsku, nezápadní (BMK:velmi korektní termín!)
přistěhovalci mají více než 300% vyšší pravděpodobnost selhání v
testu inteligence požadované pro vstup do dánské armády.

Dr. Sennels říká, že “schopnost používat a produkovat znalosti a
abstraktní myšlení je prostě nižší v islámském světě.” Poukazuje na
to, že arabský svět překládá jen 330 knih každý rok, asi 20% toho, co
překládá jen samotné Řecko…. V posledních 1200 letech islámu pouhých
100..000 knih bylo přeloženo do arabštiny, přibližně totéž, co
Španělsko produkuje v jednom roce.

Sedm z 10 Turků údajně nikdy nečetlo nějakou knihu.

Dr. Sennels upozorňuje na úskalí pro muslimy, kteří se snaží uspět na
Západě. “Nižší IQ, spolu s náboženstvím, které nepřipouští kritické
myšlení určitě vytváří téměř nepřekonatelné překážky pro mnoho
muslimů, pro úspěch v naší pokročilé společnosti.”

Pouze devět muslimů získalo Nobelovu cenu, pět z toho “cenu míru.”
Podle časopisu Nature, všechny muslimské země produkují pouze 10%
světového průměru, pokud jde o vědecký výzkum (měřeno články na milion
obyvatel). V Dánsku, (Dr. Sennelsově rodné zemi), jsou muslimské děti
nadměrně zastoupeny v požadavcích na speciální potřeby. Jedna třetina
(33%) rozpočtu na dánské školy je spotřebována požadavky na speciální
vzdělávání a 51% až 70% retardovaných dětí s tělesným postižením v
Kodani jsou děti imigrantů.

Jejich schopnost učit se je stejně výrazně ovlivněna. Studie ukázala,
že 64% dětí školního věku s arabskými rodiči je stále negramotných po
10 letech v dánském vzdělávacím systému. Přistěhovaleckých dětí, které
nedokončí střední školu v Dánsku je dvakrát větší počet, než dětí zde
narozených. Podobně je to s duševním onemocněním.  Čím blíže je krev
rodičů příbuzná, tím vyšší je riziko schizofrenní nemoci, rovněž tak
klinické šílenství. Více než 40% pacientů na oddělení pro klinicky
šílené zločince v Dánsku jsou imigranti.

Dr. Sennels uzavírá:
“Není pochyb o tom, že mezi muslimy široce rozšířena tradice úzce
příbuzenských sňatků poškodila jejich genofond . Vzhledem k tomu, že
muslimská náboženská víra zakazuje sňatky s nemuslimy a tím brání
přidávání čerstvého genetického materiálu do jejich populace,
genetické škody na jejich genofondu jsou obrovské. Jejich Prorok před
1400 lety zavedl tuto škodlivou tradici, s přímými i nepřímými
společenskými a lidskými důsledky

Sečteno a podtrženo: Islám není pouhou neškodnou a morálně
ekvivalentní alternativou k židovsko-křesťanským tradicím.

Dr. Sennels poukazuje, že první a největší obětí islámu jsou
muslimové.Jednoduše,  křesťanský  soucit s muslimy, zdravý selský
rozum a touha chránit západní civilizaci před drancováním islámem
diktuje rozhodný odpor proti šíření této temné a nebezpečné ideologie,
která není jen náboženstvím.

Tuto tvrdou realitu je třeba brát v úvahu při vytváření veřejné
politiky zabývající se imigraci z muslimských zemí.

Response:

Jak výhodné by bylo, kdybychom mohli vinit problémy lidstva na nějaké jiné kultury.

Par problemu:

1. Islám výslovně zakazuje incest, snad jasněji než křesťanství

Křesťan

Katolická církev nemá v zásadě povolit manželství, pokud existuje pochybnost o tom, zda jsou potenciální manželé související s krevními vztahy v jakémkoli stupni přímé linie nebo ve druhém stupni boční linie. Definice incestu měnil v průběhu dějin. Lateránský koncil čtvrté se konala v roce 1215 se pokusil kodifikovat, že manželství bylo zakázáno až do třetí bratranci, ačkoli přípustné nad tento rámec pro čtvrtý bratranců, třetí bratranci jednou odstranili, atd. Ve východní pravoslavné církvi, sňatky jsou zakázány mezi druzí bratranci nebo užší a mezi druhým strýců / tetami a druhých neteře / synovce (mezi bratranci jednou odstranili), nebo blíž. Ženili něčí kmotrovi nebo zemřelého manžela je sourozenec je také zakázáno, i když si vezme něčí nevlastní není – např. Vjačeslav Ivanov uplatnil své právo vzít si jeho nevlastní dceru po matčině (jeho první manželky) smrti. Svazek obyčejné modlitby Anglikánské komunity umožňuje manželství až do první bratranci.

Islámský

Hlavní článek: Mahram Korán dává specifická pravidla týkající se incestu, které zakazují muže od brát nebo mít sexuální vztahy s: manželka jeho otce (matka nebo nevlastní matka), jeho matka-in-law, žena, od níž byly ošetřován, dokonce i děti z této ženě buď sestra rodiče (teta), jeho sestra, jeho nevlastní sestra, žena, která ošetřovala ze stejné ženy jako on, jeho sestra-in-law (sestra manželky), zatímco stále ženatý. Polovina vztahy jsou stejně posvátné jako jsou plné vztahy. jeho neteř (dítě sourozence), jeho dcera, jeho nevlastní dcera (v případě, že manželství s matkou bylo naplněno), jeho dcera-in-law.

https://en.wikipedia.org/wiki/Incest

2. Autor nikdy porovnávali výskyt incestu mezi muslimy proti druhých

Jestliže jeden může vzít pouze muslimy, bude mit mnoho možností, protože na zvete jsou1,6 miliardy muslimů, 23% procent sveta

Zde je mapa, která ukazuje, které země mají zakázané incest (orangove) proti těm, které nemají (zelene)

Inline image 1

http://www.dw.com/en/lifelinks-incest/a-18634663

Nevidím correlatino k islámu.

Zde jsou země s největší muslimskou populací, které zakazují incest: Indonésie (1), Írán (7), Turecko (8), Alžírsko (9)

http://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-largest-muslim-populations.html

3. Tento výzkumník nebyl nikdy citován v odborných časopisech, pouze v publikaci islamaphobic

s láskou,
Dominic

 

Cartel Land

Cartel Land is a documentary on Netfflix right now. If you’re looking for something to enthrall you and put things in perspective, watch it.

Watching this last night was not just a good break from working, but a good break from the political rhetoric of this election. When I finished the movie I was more intent on taking my life’s work seriously, less likely to judge the political decisions of others, and more determined to help people heal rather than gaining the power to lead them.

The movie starts out at a large-scale meth cooking operation in Mexico. One of the men working, his face half covered, tells the camera, “We know these drugs will go on to cause people harm. I’m not proud of that. But we came from poverty- what other option did we have? If we grew up like you, we’d have good, honest jobs too. But it is what it is. As long as God allows us to keep making the drugs, we will.”

Image result for cartel land
The Meth Cooks

The viewers next gets a taste of the power of the Mexican drug cartel, the organizations controlling the flow of drugs. We see the scene of a funeral, where a dozen people had been brutally murdered, most of them children. They had been workers on a lime farm, and because the farm owner could not pay his taxes to the cartel, his workers had been murdered. The cartel had total dominance of the region. There was no police or government stopping them.

We’re also introduced to an American vigilante- a volunteer militia at the Mexican-American border. After turning a difficult life around, he had a difficult time finding work, having to compete with illegal immigrants who didn’t pay taxes and took lower wages. He thought this was unfair, and came to the border to join the militia. Upon arriving, he realized that his job was really to stand up to the cartel, who controlled not only the drug trade but also the human trafficking across the border. He lives in a town where a call to 911 brings a response in 90 minutes. “If I don’t do something about it, then who will?” he pleads. The media’s portrayal of him as a racist or a radical did not sit with him. “Come out here and see what it’s like. If you were out here, what would you do?”

Image result for cartel land
American vigilante at work

Then were introduced the main character of the film, José Manuel Mireles. A thousand miles south of the border, the cartel were equally dominant. When members of his family were killed, he decided he’d had enough. A council of the town’s elders gathered and decided that they would take arms up against the cartel.

The townspeople killed or chased off all the cartel from their town. Then they set up defenses, moved to the next town, and did they same thing. Gaining recruits with each victory, this movement was gaining massive momentum. Soon this militia, known as the Autodefensas, had taken control of half of the state and become national icons.

Image result for cartel land
Juan Manuel Mireles recruiting in a new town

One of the most powerful scenes happens early in the film, when the Autodefensas enter  a new town and introduce themselves. There they are met by a company of the Mexican army, who do not approve of this unlicenses, illegal fighting force. The army commander tells them to disarm. A verbal confrontation ensues. The townspeople ring the church bell, and a mob surrounds the situation. Armed with clubs and machetes, the citizens defend the Autodefensas and force the soldiers to return the weapons.

Later in the film, the Autodefensas hear from the president of the country himself. He swears that the government will protect the people, and that anyone wanting to do the same must work with the government. The autodefensas are forced to choose between disarming, or joining forces with the government.

Many Autodefensas leaders do not trust their government, who had failed to stop the terror of the cartel, and had apparently not yet detained a single Knights Templar leader. Like the vigilantes on the American border, they do not believe that their government is truly looking out for them.

You get to witness a righteous effort turn into a complex political mess. As the Autodefensas gained power, they began to attract the same type of villains into their ranks as the cartel had. They began raiding houses and pillaging what they liked. Soon the were scaring the common people, themselves starting to look like the cartel they’d been fighting. It becomes difficult to understand the relationships between the cartel, the Autodefensas, and the Mexican government.

Image result for cartel land president
Not sure who these guys are fighting for, actually

I’m not going to give away the whole movie to you. There’s an amazing plot.

I finished the movie with a greater awareness of my political ignorance. Who am  I to talk about politics like the ones at the Mexican border, living my life up here in Portland? I’ve never had to compete with an illegal immigrant for money. I’ve never seen members of my community murdered in public. My life here has been relatively peaceful. Everybody has motivations for behaving the way they do, and if my knowledge and experience were traded with somebody else’s I would probably feel the same way as them.

I also reaffirmed my lack of interest in politics, when defined as the struggle for power. This movie shows what happens when raw power if pursued for a just cause. Using dark means for an end clearly is not a sustainable solution to the darkness. If laws are changed or force is used, but people are not changed from the inside, the same patterns are repeated through a different means.

I’m reminded of Obama, who passed much legislation, without convincing his enemies of citizens of much, and who will now apparently have most of his work completely dismantled. To the extent that he’s passed laws to try and help the people, rather than teaching the people to help themselves, some of his actions have lacked the foundations necessary for lasting change.

Therefore, in order to create lasting change, I see value in helping individuals change on the inside- in helping to change their self-drawn conclusions. Rather than create a law to govern a person, I see value in helping a person understand and govern themselves. I see value in teaching people about their own power and helping them help themselves. This too can be done on a large scale, through media.

I believe that our thought leaders, artists of all kind, are the ones who lead human progress. Politicians are just managers by default, and only move society forward when they find ways to inspire.

A leader who says. “give me the power first, and then I will help” is doomed to fail. These people end up forever stuck in the fight for power, with their ideals held in the future, justifying any present behavior.

The autodefenses helped created lasting change when they came into towns and said, “we highly encourage you to form a council. Unless you are informed and united, any idiot can rule you.” As soon as they said, “let us rule for you,” they had become the problem.

We must see through the eyes of our enemy, and understand how they came to be the way they are.  How many times must people become the tyrants they sought to overthrown?

When we connect with people and show them how to support themselves, there is no need to rule them. People seem to need rulers when they become desperate and dangerous. Ultimately, people become dangerous because they are hungry- hungry for food, hungry for understanding, hungry for love- and willing to do whatever it takes to try and satisfy their hunger.

You can’t change other people. We can only inspire them by our example. We must be the change we wish to see, now.

Essentialism

Things on here may start to rhyme more…

Who knows, have to wait and see what’s in store 😉

This book is really dope!

Summary:

“If you want knowledge, add. If you want wisdom, take away.” -Lao Tzu

Get really good at saying no to stuff if you want to succeed.